• INNOWACYJNE TECHNOLOGIE | EKOLOGICZNE ROZWIĄZANIA

 

 

 

DOTACJA

Realizacja projektu: Rozwój przedsiębiorstwa RETNIG w oparciu o eksport innowacyjnej w skali świata technologii insertera Honey Cumb. 

Celem projektu jest podniesienie konkurencyjności oferty oraz samego przedsiębiorstwa poprzez rozwój eksportu na rynek niemiecki i włoski – rynki kluczowe. 

Planowane efekty projektu to:

  • wzrost zatrudnienia
  • zwiększenie przychodów ze sprzedaży produktów na eksport
  • wprowadzenie na rynek unikalnego i innowacyjnego urządzenia 

Wartość projektu: 885.384,00 zł

Wartość dofinansowania: 646.000,00 zł